”Det finns ett exceptionellt mod i hur Lein valt att fotografera, då han bjuder in slumpen i denna komplexa process. 

Ett möte med en världskändis går oftast inte att återskapa och ändå väljer han att använda en filmtyp som inte går att kontrollera. 

Han använder sig av polaroider som ger negativ men när polaroiden och negativet skiljs åt, dras isär, riskerar delar av emulsionen att skadas. Det finns en skönhet i detta men också en risk. Ansiktet kanske inte syns, bilden kanske blir för ruff. 

Ett exempel på denna ruffhet finns att se i porträtten av författarna Zadie Smith och Ulf Lundell, där filmens ”skador” letat sig in i deras ansikten. 

I dessa fall förstärker det bilderna, ger dem nya dimensioner”

Linda Bergman konstnär, curator och skribent samt chefredaktör för VERK tidskrift och förläggare på Boris Press.